Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana Kluczowych informacji dla Inwestorów Santander PPK SFIO

3 stycznia 2022

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż 3 stycznia 2022 roku zmianie ulegają Kluczowe informacje dla Inwestorów wskazanych poniżej subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO.

Aktualizacja związana jest z dodaniem opisu i wysokości opłaty za osiągnięty wynik (opłaty za wyniki) naliczanej od 3 stycznia 2022 r. Więcej na ten temat.

Aktualne dokumenty zamieszczono poniżej: