Zmiana statutu i prospektu informacyjnego funduszu Santander PPK SFIO

3 stycznia 2022

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż 3 stycznia 2022 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander PPK SFIO:

I. statut funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

II. prospekt informacyjny funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniami prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajduje się poniżej:

Aktualizacja dokumentów dotyczy w szczególności usunięcia „NYSE Liffe” z definicji „Rynków” w statucie.