Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana tabeli opłat funduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO

20 stycznia 2022

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 20 stycznia 2022 roku weszła w życie zmiana tabeli opłat funduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO. Poniżej zamieszczamy aktualną tabelę opłat.

Zmiany tabeli opłat są związane z dodaniem informacji o stawkach opłaty za zarządzanie oraz opłaty za wyniki inwestycyjne. Stawki poszczególnych rodzajów opłat pozostają bez zmian.