Wejście w życie zmian w Regulaminie zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym Santander PPK SFIO oraz załączniku nr 2 do Umowy o Zarządzanie PPK

4 stycznia 2021

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu Santander PPK SFIO, informuje o wejściu w życie zmienionego Regulaminu zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym Santander PPK SFIO (dalej: „Regulamin”) oraz załącznika nr 2 do Umowy o Zarządzanie PPK (dalej: „Załącznik”).

O zmianie Regulaminu i Załącznika Towarzystwo informowało w ogłoszeniu z dnia 18 grudnia 2020 roku.

Poniżej zamieszczamy Regulamin i Załącznik w aktualnym brzmieniu: