Wejście w życie zmian w Regulaminie prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego Santander PPK SFIO oraz w załączniku nr 3 do Umowy o Prowadzenie PPK

4 stycznia 2021

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu Santander PPK SFIO, informuje o wejściu w życie zmienionego Regulaminu prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego Santander PPK SFIO (dalej: „Regulamin”) oraz załącznika nr 3 do Umowy o Prowadzenie PPK (dalej: „Załącznik”).

O zmianie Regulaminu i Załącznika, Towarzystwo informowało w ogłoszeniu z dnia 18 grudnia 2020 roku.

Poniżej zamieszczamy Regulamin i Załącznik w aktualnym brzmieniu: