Wejście w życie zmian w Regulaminie prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego

4 stycznia 2021

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o wejściu w życie zmienionego Regulaminu prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego (dalej: „Regulamin IKE”).

O zmianie Regulaminu IKE Towarzystwo informowało w ogłoszeniu z dnia 18 grudnia 2020 roku.

Poniżej zamieszczamy Regulamin IKE w aktualnym brzmieniu: