Wejście w życie zmian regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem Internetu dla osób prawnych

4 stycznia 2021

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o wejściu w życie zmienionego Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem Internetu dla osób prawnych.

O zmianie Regulaminu Towarzystwo informowało w ogłoszeniu z dnia 18 grudnia 2020 roku.

Poniżej zamieszczamy Regulamin w aktualnym brzmieniu: