Zmiana Regulaminu prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego

18 grudnia 2020

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, informuje o zmianie Regulaminu prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego (dalej: „Regulamin IKE”).

Zmiany w Regulaminie IKE dotyczą adresu strony internetowej, pod którym dostępna będzie m.in. aktualna treść Regulaminu IKE oraz publikowane będą informacje o jego zmianie.

Od 4 stycznia 2021 r. ww. strona internetowa dostępna będzie pod adresem Santander.pl/TFI.

Zmiany w Regulaminie IKE wchodzą w życie w dniu 4 stycznia 2021 roku.

Poniżej Regulaminy:

Regulamin IKE (obowiązujący do 3.01.2021 r.)
Regulamin IKE (obowiązujący od 4.01.2021 r.)