Wejście w życie zmian regulaminu serwisu Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Pracodawcy

4 stycznia 2021

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o wejściu w życie zmienionego Regulaminu Serwisu Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Pracodawcy (dalej: „Regulamin”).

O zmianie Regulaminu Towarzystwo informowało w ogłoszeniu z dnia 18 grudnia 2020 roku.

Poniżej zamieszczamy Regulamin w aktualnym brzmieniu: