Wejście w życie zmian regulaminu korzystania z usług serwisu transakcyjno – informacyjnego dla osób fizycznych

4 stycznia 2021

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o wejściu w życie zmienionego Regulaminu korzystania z usług serwisu transakcyjno - informacyjnego dla osób fizycznych.

O zmianie Regulaminu Towarzystwo informowało w ogłoszeniu z dnia 18 grudnia 2020 roku.

Poniżej zamieszczamy Regulamin w aktualnym brzmieniu: