Lista raportów

Raport bieżący nr 46 (2023)

14 grudnia 2023

Nałożenie przez Komisję Nadzoru Finansowego narzutu kapitałowego zalecanego w ramach filara II (P2G).

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu 14 grudnia 2023 r. otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF"), w którym KNF zaleca ograniczenie ryzyka występującego w działalności Banku poprzez utrzymywanie przez Bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych, w wysokości 0,37 p.p. na poziomie jednostkowym oraz 0,37 p.p na poziomie skonsolidowanym ponad wartość każdego z wymogów w zakresie funduszy własnych, o których mowa w art. 92 ust. 1 lit. a-c rozporządzenia nr 575/2013, powiększonych o dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo bankowe oraz o wymóg połączonego bufora, o którym mowa w art. 55 ust. 4 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym. Dodatkowy narzut powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier I.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

11:03, 14 grudnia 2023