Lista raportów

Raport bieżący nr 49 (2023)

28 grudnia 2023

Wpływ zmiany szacunku z tytułu ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na wynik finansowy Grupy Santander Bank Polska S.A. za IV kwartał 2023 roku.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w wyniku decyzji podjętych w dniu 28 grudnia 2023 roku przez Bank oraz przez Santander Consumer Bank S.A. ("SCB") będący spółką zależną Banku, wpływ zmiany szacunku z tytułu ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem IV kwartału 2023 r. wynosi 856 mln złotych, w tym Bank 672 mln złotych oraz SCB 184 mln złotych.

Dodatkowe informacje na ten temat zostaną ujawnione w raporcie finansowym za 2023 rok.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

14:06, 28 grudnia 2023