Lista raportów

Raport bieżący nr 42 (2023)

29 listopada 2023

Rozliczenie emisji obligacji uprzywilejowanych ("senior preferred") serii 2/2023.

Nawiązując do raportów bieżących nr 3/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku oraz nr 40/2023 z dnia 20 listopada 2023 roku, Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu 29 listopada 2023 roku nastąpiło rozliczenie emisji obligacji uprzywilejowanych ("senior preferred") serii 2/2023 o nr ISIN PLBZ00000333 ("Obligacje") wyemitowanych przez Bank. Wszystkie Obligacje na łączną kwotę 3.100.000.000,00 PLN zostały objęte przez posiadaczy, na warunkach określonych w raporcie bieżącym nr 40/2023 z dnia 20 listopada 2023 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

17:54, 29 listopada 2023