Lista raportów

Raport bieżący nr 43 (2023)

4 grudnia 2023

Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze.

Santander Bank Polska S.A. ("Bank") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu zawiadomienie osoby pełniącej obowiązki zarządcze o dokonanej przez nią transakcji dotyczącej akcji Banku, otrzymane w dniu 4 grudnia 2023 r.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

14:30, 4 grudnia 2023