Lista raportów

Raport bieżący nr 47 (2018)

28 listopada 2018

Zawiadomienie Banco Santander S.A.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości zawiadomienie otrzymane w dniu 28 listopada 2018 r. od Banco Santander S.A., dotyczące zwiększenia udziału Banco Santander S.A. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Banku z 66,3% do 67,47%, do którego doszło w dniu 28 listopada 2018 r. w wyniku rozliczenia i zamknięcia transakcji pożyczki 1.200.000 akcji Banku, zawartej pomiędzy Banco Santander S.A. a Deutsche Bank AG.

Dokumenty i pliki do pobrania
Zawiadomienie Uruchomi się w nowym oknie
 
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.