Lista raportów

Raport bieżący nr 42 (2018)

14 listopada 2018

Zawiadomienie Banco Santander S.A.

Santander Bank Polska S.A. ("Bank") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości zawiadomienie otrzymane w dniu 14 listopada 2018 r. od Banco Santander S.A., dotyczące zmniejszenia procentowego udziału Banco Santander S.A. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Banku z 68,13% do 66,30% w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Banku w dniu 9 listopada 2018 r., w związku z podziałem Deutsche Bank Polska S.A.

Dokumenty i pliki do pobrania
Zawiadomienie Uruchomi się w nowym oknie
 
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.