Lista raportów

Raport bieżący nr 28 (2017)

14 grudnia 2017

Opóźniona Informacja poufna – rozpoczęcie negocjacji zmierzających do nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.

Bank Zachodni WBK S.A. w dniu 17 października 2017 r. na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE podjął decyzję o opóźnieniu podania do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji zmierzających do nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. _"Informacja Poufna"_. W związku z zamknięciem negocjacji w tej sprawie zakończonych podpisaniem umowy w dniu 14 grudnia 2017 r., Bank podjął decyzję o ujawnieniu informacji poufnej.

Bank niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości opóźnioną Informację Poufną.

"Bank Zachodni WBK S.A. _"Bank"_ informuje o rozpoczęciu w dniu 17 października 2017 r. negocjacji zmierzających do zawarcia transakcji nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A., w tym akcji DB Securities S.A., przez Bank od Deutsche Bank AG oraz Deutsche Bank Polska S.A. _"Negocjacje"_.

O zawarciu umowy w sprawie transakcji, której dotyczą Negocjacje, Bank poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Bank jednocześnie informuje, że rozpoczęcie Negocjacji nie oznacza, że transakcja nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A., w tym akcji DB Securities S.A., zostanie zrealizowana. Ponadto, organy Banku nie podjęły jeszcze wiążących decyzji w sprawie realizacji transakcji."

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _MAR_.