Lista raportów

Raport bieżący nr 23 (2017)

20 października 2017

Agencja Fitch potwierdziła rating dla Banku Zachodniego WBK S.A.

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości decyzję ratingową Agencji Fitch.

W dniu 20 października 2017 roku Agencja Ratingowa Fitch Ratings potwierdziła rating dla Banku Zachodniego WBK S.A.

Obowiązujące ratingi to:
Rating długoterminowy IDR dla walut obcych: bez zmian na poziomie 'BBB+', Perspektywa stabilna
Rating krótkoterminowy IDR dla walut obcych: bez zmian na poziomie 'F2'
Viability Rating: bez zmian na poziomie ‘bbb+’
Rating wsparcia: bez zmian na poziomie ‘2’
Rating krajowy długoterminowy: potwierdzony na poziomie AA(pol)', Perspektywa stabilna
Długoterminowy rating krajowy związany z emisją niezabezpieczonych obligacji: potwierdzony na poziomie AA(pol)'.

Pełne ogłoszenie opublikowane przez Agencję w języku angielskim dla polskich banków znajduje się w załączniku do tego raportu.

Dokumenty i pliki do pobrania
Large Polish Banks Press release PDF 50 KB Uruchomi się w nowym oknie

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) – informacja poufna