Lista raportów

Raport bieżący nr 30 (2017)

14 grudnia 2017

Informacja poufna – prezentacja dla inwestorów dotycząca transakcji nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.

Bank Zachodni WBK S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości prezentację dla inwestorów dotyczącą nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. stanowiącą załącznik do niniejszego raportu.

Dokumenty i pliki do pobrania
Nabycie Wydzielonej Działalności Deutsche Bank Polska oraz DB Securities S.A. PDF 398 KB Uruchomi się w nowym oknie

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _MAR_.