Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Alfy - nagrody przyznawane przez Analizy Online dla najlepszych funduszy oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych za wyniki osiągane w 2019 roku zostały przyznane

18 marca 2020

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Santander TFI zostało uhonorowane aż czterema wyróżnieniami:

  • Santander TFI S.A. zostało wyróżnione w kategorii najlepsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych
  • Credit Agricole Stabilnego Wzrostu, zarządzany przez Jakuba Płotkę (część akcyjna portfela) oraz Michała Hołdę (część dłużna portfela), zdobył wyróżnienie w kategorii najlepszy fundusz stabilnego wzrostu.
  • Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych zarządzany przez Pawła Pisarczyka został wyróżniony w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów korporacyjnych.
  • Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy zdobył wyróżnienie w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów skarbowych, zarządza nim Paweł Pisarczyk.

Nagrody przyznawane przez Analizy Online mają na celu uhonorowanie produktów, które na tle grupy porównawczej dostarczają ponadprzeciętne stopy zwrotu skorygowane o poziom ponoszonego ryzyka. Efektywność mierzona jest wskaźnikiem Information Ratio. Więcej informacji na temat zasad przyznawania nagród Alfa oraz Analiz Online, dostępnych jest na stronie: analizy.pl Uruchomi się w nowym oknie.