Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Byki i Niedźwiedzie oraz Złote Portfele – nominacja dla Santander Prestiż Technologii i Innowacji

9 marca 2020

Dziś Parkiet ogłosił nominacje w kategorii najlepszy fundusz akcji zagranicznych 2019 roku. Z przyjemnością informujemy, że na drugim miejscu znalazł się Santander Prestiż Technologii i Innowacji (zarządza nim Jacek Grel). Subfundusz zakończył 2019 r. z 36-proc. zyskiem. Warto wspomnieć, że główna część portfela to akcje amerykańskie, ale też polskie czy niemieckie.

Warto też zwrócić uwagę – że subfundusz ten inwestuje w spółki technologiczne, które finalnie mogą być beneficjentem obecnej sytuacji strachu przed koronawirusem. Zmiany w procesach komunikacji, wymuszone przez obecnie wprowadzane procedury medyczne czy zapotrzebowanie na rozwiązania pozwalające na pracę i kolaborację zdalną, mogą pozytywnie wpłynąć na wycenę spółek w jego portfelu.

Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” to ogólnopolski dziennik specjalistyczny, który zajmuje się w szczególności tematyką giełdy i całego rynku kapitałowego.

Od początku swojego istnienia „Parkiet” corocznie przyznaje nagrody BYKI I NIEDŹWIEDZIE dla najlepszych spółek, menedżerów i instytucji, oraz ZŁOTE PORTFELE dla najlepszych zarządzających. Tegoroczna uroczysta Gala wręczenia nagród BYKI I NIEDŹWIEDZIE odbędzie się 24 marca w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.