Informacja o opłacie za wyniki inwestycyjne w wybranych subfunduszach Santander Prestiż SFIO

21 grudnia 2020

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o:

I. Przedłużeniu okresu zaniechania poboru opłaty za wyniki inwestycyjne, możliwej do poniesienia przez poniższe subfundusze, w związku z ich działalnością:

  • Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (wskazana w art. 165 ust. 8 statutu Funduszu)
  • Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (wskazana w art. 175 ust. 8 statutu Funduszu) – od 4 stycznia 2021 roku działający pod nazwą: Santander Prestiż Dłużny Globalny

Zaniechanie poboru ww. opłaty, będzie obowiązywało do wyceny dokonanej na dzień 31 grudnia 2021 roku.

II. Rozpoczęciu pobierania poboru opłaty za wyniki inwestycyjne, możliwej do poniesienia przez poniższe subfundusze, w związku z ich działalnością

  • Santander Prestiż Alfa (wskazana w art. 145 ust. 8 statutu Funduszu)
  • Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (wskazana w art. 155 ust. 8 statutu Funduszu)
  • Santander Prestiż Technologii i Innowacji (wskazana w art. 185 ust. 8 statutu Funduszu)

Naliczanie opłaty za wyniki inwestycyjne będzie obowiązywać od wyceny dokonanej za dzień 4 stycznia 2021 roku.