Informacja o okresowym zaniechaniu poboru opłaty za osiągnięty wynik w subfunduszach Santander PPK SFIO

4 czerwca 2019

Uprzejmie informujemy, o okresowym zaniechaniu poboru opłaty za osiągnięty wynik, która może być ponoszona przez poniższe subfundusze wydzielone w ramach Santander PPK SFIO (dalej: „Fundusz”), w związku z ich działalnością:

  • Santander PPK 2025 (wskazana w art. 47 ust. 1 statutu Funduszu)
  • Santander PPK 2030 (wskazana w art. 52 ust. 1 statutu Funduszu)
  • Santander PPK 2035 (wskazana w art. 57 ust. 1 statutu Funduszu)
  • Santander PPK 2040 (wskazana w art. 62 ust. 1 statutu Funduszu)
  • Santander PPK 2045 (wskazana w art. 67 ust. 1 statutu Funduszu)
  • Santander PPK 2050 (wskazana w art. 72 ust. 1 statutu Funduszu)
  • Santander PPK 2055 (wskazana w art. 77 ust. 1 statutu Funduszu)
  • Santander PPK 2060 (wskazana w art. 82 ust. 1 statutu Funduszu)

Zaniechanie poboru ww. opłaty będzie obowiązywało od dnia pierwszej wyceny danego subfunduszu do dnia wyceny dokonanej na dzień 31 grudnia 2021 roku, z możliwością przedłużenia okresu zaniechania poboru opłaty.