Zmiana stawki opłaty za zarządzanie w nowych subfunduszach utworzonych w ramach funduszu Santander PPK SFIO

4 czerwca 2019

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę w sprawie obniżenia stawki opłaty za zarządzanie w nowych subfunduszach utworzonych w ramach funduszu Santander PPK SFIO. Nowe stawki opłat w skali roku w subfunduszach:

  • Santander PPK 2025
  • Santander PPK 2030
  • Santander PPK 2035
  • Santander PPK 2040
  • Santander PPK 2045
  • Santander PPK 2050
  • Santander PPK 2055
  • Santander PPK 2060

wynoszą 0%.

Nowe stawki opłaty będą obowiązywały w okresie rozpoczynającym się od dnia pierwszej wyceny danego subfunduszu do dnia wyceny dokonanej na dzień 31.12.2020 roku.