Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiany w składzie Zarządu Santander TFI S.A

31 marca 2023

Z przyjemnością informujemy, że Rada Nadzorcza powołała Marcina Groniewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Santander TFI.

Marcin Groniewski jest związany z grupą kapitałową Santander Bank Polska S.A (wcześniej: grupa kapitałowa BZ WBK S.A.) od 1998 roku. Pracował głównie w obszarach rynków finansowych i kapitałowych. Od marca 2022 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Santander TFI S.A., a funkcję Prezesa obejmie jutro.

Marcin Groniewski jest absolwentem Wydziału Finanse i Bankowość Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Posiada certyfikaty z zakresu zarządzania ryzykiem i procesami, coachingu, mentoringu oraz zarządzania zmianą.

Ustępujący Prezes Zarządu – Jacek Marcinowski – nadal będzie wspierał spółkę swoimi wiedzą i doświadczeniem. W najbliższych dniach zostanie powołany do Rady Nadzorczej Santander TFI S.A. i będzie pełnił funkcję jej Przewodniczącego.