Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana dokumentów zawierających kluczowe informacje dotyczące wybranych subfunduszy Santander FIO

5 kwietnia 2023

W dniu 5 kwietnia 2023 roku zmieniamy dokument zawierający kluczowe informacje (KID) dla poniższych subfunduszy wydzielonych i utworzonych w ramach funduszu inwestycyjnego Santander FIO:

  • Santander Zrównoważony
  • Santander Stabilnego Wzrostu
  • Santander Akcji Spółek Wzrostowych
  • Santander Obligacji Korporacyjnych
  • Santander Platinum Konserwatywny

KID zmieniamy ze względu na aktualizację wartości kosztów bieżących a w przypadku subfunduszu Santander Zrównoważony także z powodu wzrostu wskaźnika ryzyka SRI (z 3 na 4).

Aktualna treść dokumentu zawierającego kluczowe informacje subfunduszu dostępna jest poniżej: