Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana prospektu informacyjnego funduszu Santander PPK SFIO

17 marca 2023

W dniu 17 marca 2023 roku zmieniamy prospekt informacyjny funduszu Santander PPK SFIO zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowany prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajduje się poniżej:

Aktualizacja prospektu obejmuje zmianę zapisów dotyczących zamykania rejestru uczestnika funduszu.