Zmiana statutu funduszu Santander Prestiż SFIO

23 lutego 2021

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o zmianach w statucie funduszu inwestycyjnego Santander Prestiż SFIO, zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Aktualizacja obejmuje zmiany w zasadach polityki inwestycyjnej:

  • wykreślenie limitu 50% na inwestycje w aktywa krajowe w subfunduszu Santander Prestiż Alfa,
  • wykreślenie zapisów dotyczących stosowania analizy fundamentalnej przy doborze akcji w subfunduszach Santander Prestiż Akcji Europejskich, Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny, Santander Prestiż Akcji Amerykańskich oraz Santander Prestiż Dłużny Globalny – ze względu na fakt, iż są zarządzane pasywnie.

Aktualizacja obejmuje także zmiany o charakterze porządkowym w zakresie artykułów dotyczących inwestowania w instrumenty pochodne:

  • wprowadzenie definicji Rozporządzenia o Instrumentach Pochodnych,
  • zastosowanie ww. definicji na poziomie wszystkich subfunduszy,
  • dodanie zapisów o możliwości inwestowania w instrumenty pochodne dopuszczone na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym,
  • uproszczenie w wybranych subfunduszach zapisów w rodzajach pochodnych (rezygnacja z wymieniania konkretnych rynków, na których są ogłaszane lub notowane).

Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 24 maja 2021 roku.