Zmiana statutu funduszu Santander FIO

23 lutego 2021

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o zmianach w statucie funduszu inwestycyjnego Santander FIO, zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Aktualizacja obejmuje zmianę w zapisach polityki inwestycyjnej subfunduszu Santander Obligacji Korporacyjnych polegająca na wykreśleniu określenia, że jest to subfundusz „rynku krajowego”.

Aktualizacja obejmuje także zmiany o charakterze porządkowym w zakresie artykułów dotyczących inwestowania w instrumenty pochodne

  • wprowadzenie definicji Rozporządzenia o Instrumentach Pochodnych,
  • zastosowanie ww. definicji na poziomie wszystkich subfunduszy,
  • dodanie zapisów o możliwości inwestowania w instrumenty pochodne dopuszczone na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym,
  • uproszczenie w wybranych subfunduszach zapisów w rodzajach pochodnych (rezygnacja z wymieniania konkretnych rynków, na których są ogłaszane lub notowane).

Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 24 maja 2021 roku.