Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana Regulaminu Serwisu Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Pracodawcy

23 lutego 2023

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu Santander PPK SFIO, informuje o zmianie Regulaminu Serwisu Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Pracodawcy (dalej: „Regulamin”).

Zmiany obejmują uproszczenie języka regulaminu - chcemy żeby nasze regulacje były jasne i przyjazne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

Pozostałe zmiany w Regulaminie mają charakter redakcyjny.

Poniżej Regulaminy: