Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana Regulaminu korzystania z usług serwisu transakcyjno - informacyjnego dla osób fizycznych

23 lutego 2023

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu Santander PPK SFIO, informuje o zmianie Regulaminu korzystania z usług serwisu transakcyjno - informacyjnego dla osób fizycznych (dalej: „Regulamin”).

Zmiany w regulaminie obejmują:

 1. Zmieniamy Regulamin w zakresie uproszczenia języka regulaminu - chcemy żeby nasze regulacje były jasne i przyjazne.
 2. Zmieniamy sposób informowania o zmianie regulaminu (zmiana par. 14 ust. 2 – aktualnie pkt 42 regulaminu STI24):
  • informację o kolejnych zmianach regulaminu pracownicy otrzymają za pośrednictwem serwisu PPK dla pracowników (STI24),
  • po zalogowaniu do STI24 pracownicy otrzymają komunikat, w którym opiszemy zakres i termin zmiany,
  • informację zamieścimy również jak do tej pory na stronie Santander.pl/TFI,
  • nie będziemy już wysyłać pracownikom informacji o zmianie regulaminu e-mailem,
  Jeśli pracownik nie ma dostępu serwisu STI24 – może sprawdzić jak go uzyskać tutaj.

Poniżej Regulaminy: