Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana prospektu informacyjnego, dokumentu zawierającego kluczowe informacje oraz Informacji dla Klienta funduszu Santander Prestiż SFIO

12 czerwca 2023

12 czerwca 2023 roku zmieniamy następujące dokumenty funduszu Santander Prestiż SFIO:

I. prospekt informacyjny funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniem prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajduje się poniżej:

II. dokument zawierający kluczowe informacje:

Aktualna treść dokumentu zawierającego kluczowe informacje (KID) subfunduszu dostępna jest poniżej:

Aktualizacja dokumentów wynika z dodania zapisów wynikających z artykułu 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation) odnoszących się do subfunduszu Santander Prestiż Future Wealth.

III. Informacja dla Klienta funduszu Santander Prestiż SFIO

Aktualizujemy również informacje na temat aspektów środowiskowych lub społecznych, ujawnianych przed zawarciem umowy dla produktów finansowych. Są one zawarte w dokumencie Informacja dla Klienta Santander Prestiż SFIO zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowaną Informację dla Klienta Santander Prestiż SFIO znajdziesz: