Zmiana prospektu informacyjnego Santander PPK SFIO

9 czerwca 2021

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, że z dniem 9 czerwca 2021 roku zmianie ulega prospekt informacyjny funduszu Santander PPK SFIO zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniem prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajduje się poniżej:

Aktualizacja prospektu informacyjnego jest związana z uruchomieniem nowego subfunduszu Santander PPK 2065 w ramach funduszu Santander PPK SFIO.