Zmiana statutu funduszu Santander Prestiż SFIO

30 maja 2021

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o zmianach w statucie funduszu inwestycyjnego Santander Prestiż SFIO, zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Aktualizacja obejmuje zmianę zasad polityki inwestycyjnej subfunduszu Santander Strategia Akcyjna oraz zmianę jego nazwy na Santander Prestiż Future Wealth (subfundusz rozpocznie inwestowanie w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander Future Wealth wydzielonego w ramach funduszu Santander SICAV).

Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 31 sierpnia 2021 roku.