Zmiana załącznika nr 2 do Umowy o zarządzanie PPK oraz załącznika nr 3 do Umowy o prowadzenie PPK

9 czerwca 2021

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu Santander PPK SFIO informuje, że z dniem 9 czerwca 2021 roku zmianie ulegają: załącznik nr 2 do Umowy o zarządzanie PPK oraz załącznik nr 3 do Umowy o prowadzenie PPK.

Poniżej zaktualizowane treści załączników:

Aktualizacja załączników jest związana z uruchomieniem nowego subfunduszu Santander PPK 2065 w ramach funduszu Santander PPK SFIO.