Zmiana Kluczowych informacji dla Inwestorów dotyczących subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO

20 lipca 2020

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż z dniem 20 lipca 2020 roku aktualizacji podlegają Kluczowe informacje dla Inwestorów dla następujących subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu Santander PPK SFIO:

  • Santander PPK 2035
  • Santander PPK 2040
  • Santander PPK 2045
  • Santander PPK 2050
  • Santander PPK 2055
  • Santander PPK 2060

Aktualizacja Kluczowych informacji dla Inwestorów jest związana ze zmianą wskaźnika zysku do ryzyka (z 4 na 5). Aktualne dokumenty zamieszczono poniżej:

Kluczowe informacje dla Inwestorów subfunduszu Santander PPK 2035
Kluczowe informacje dla Inwestorów subfunduszu Santander PPK 2040
Kluczowe informacje dla Inwestorów subfunduszu Santander PPK 2045
Kluczowe informacje dla Inwestorów subfunduszu Santander PPK 2050
Kluczowe informacje dla Inwestorów subfunduszu Santander PPK 2055
Kluczowe informacje dla Inwestorów subfunduszu Santander PPK 2060

Wskaźnik zysku do ryzyka jest syntetyczną wielkością, odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w Subfundusz. Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższy poziom ryzyka związany z inwestycją. Najniższa kategoria na poziomie 1 nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka.