Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana dokumentu zawierającego kluczowe informacje subfunduszu Santander Zrównoważony

16 stycznia 2024

16 stycznia 2024 roku zmieniamy dokument zawierający kluczowe informacje (KID) subfunduszu Santander Zrównoważony.

W KID zmieniamy poziom wskaźnika ryzyka (SRI) z 4 na 3.

Aktualny KID dla subfunduszu dostępny jest poniżej: