Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana dokumentu zawierającego kluczowe informacje subfunduszu Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy

9 stycznia 2024

9 stycznia 2024 roku zmieniamy dokument zawierający kluczowe informacje (KID) subfunduszu Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy.

W KID zamieszczamy dodatkowe wyjaśnienia dla tabeli „Koszty w czasie”.

Aktualny KID dla subfunduszu dostępny jest poniżej: