Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana dokumentów zawierających kluczowe informacje subfunduszy Santander PPK SFIO

11 sierpnia 2023

11 sierpnia 2023 roku zmieniamy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) wszystkich subfunduszy Santander PPK SFIO.

Ich aktualna treść dostępna jest poniżej:

Zaktualizowaliśmy koszty transakcyjne i koszty całkowite dla zalecanego okresu utrzymania inwestycji oraz wprowadziliśmy zmiany porządkowe.

Dla Santander PPK 2025 aktualizacja wynika dodatkowo z wprowadzenia zmian w zalecanym okresie utrzymywania inwestycji z 5 lat na 3 lata.