Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zaniechanie poboru opłaty za zarządzanie w subfunduszu Santander PPK 2065 za czerwiec 2021 r.

1 lipca 2021

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę w sprawie okresowego obniżenia stawki opłaty za zarządzanie w subfunduszu Santander PPK 2065 (dalej: „Subfundusz”) wydzielonym w ramach funduszu Santander PPK SFIO.

Stawka opłaty za zarządzanie w skali roku w Subfunduszu wynosi 0,0% od dnia pierwszej wyceny Subfunduszu do dnia wyceny dokonanej na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Od dnia wyceny 1 lipca 2021 r. stawka opłaty za zarządzanie w Subfunduszu wynosi 0,4% zgodnie z tabelą opłat dostępną tutaj.