Wejście w życie zmian Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem Internetu dla osób prawnych

30 kwietnia 2021

Zgodnie z ogłoszeniem z 15 kwietnia 2021 r. Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o wejściu w życie zmienionego Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem Internetu dla osób prawnych (dalej: „Regulamin”).

Poniżej zamieszczamy Regulamin w aktualnym brzmieniu: