Zmiana Kluczowych informacji dla Inwestorów dla subfunduszu Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących

13 maja 2021

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż z dniem 13 maja 2021 roku aktualizacji podlegają Kluczowe informacje dla Inwestorów dla subfunduszu Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących, wydzielonego w ramach funduszu Santander Prestiż SFIO.

Aktualizacja Kluczowych informacji dla Inwestorów jest związana ze zmianą wskaźnika zysku do ryzyka (z 6 na 5). Aktualny dokument zamieszczono poniżej:

Wskaźnik zysku do ryzyka jest syntetyczną wielkością, odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w Subfundusz. Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższy poziom ryzyka związany z inwestycją. Najniższa kategoria na poziomie 1 nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka.