Zmiana Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem Internetu dla osób prawnych

15 kwietnia 2021

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o zmianie Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem Internetu dla osób prawnych (dalej: „Regulamin”).

Termin

Zmiany wchodzą w życie 30 kwietnia 2021 r.

Co zmieniamy

Zmiany w Regulaminie obejmują:

  • odwołania (§1 ust. 1 pkt 1.12);
  • przy ustanowieniu bądź zmianie danych pełnomocnika będziemy weryfikować tożsamość pełnomocnika osobiście lub w trakcie wideokonferencji. Poprosimy pełnomocnika o przedstawienie dokumentu tożsamości. Pełnomocnik będzie mógł także potwierdzić swoją tożsamość poprzez podpis kwalifikowany elektroniczny (§2 ust. 15);
  • umożliwiliśmy klientom niebędącym Uczestnikami podpisanie umowy oraz zlecenia otwarcia subrejestru podpisem kwalifikowanym elektronicznym. Dodaliśmy konieczność weryfikacji tożsamości pełnomocnika. Weryfikacja będzie wiązała się z przedstawieniem dokumentu tożsamości pełnomocnika pracownikowi Towarzystwa – osobiście lub w trakcie wideokonferencji. Pełnomocnik będzie mógł także potwierdzić swoją tożsamość poprzez podpis kwalifikowany elektroniczny (§3 w ust. 2);
  • w §3 zapisy z ust. 4 połączyliśmy z zapisami ust. 3 i usunęliśmy ust. 4 zmieniając jednocześnie numerację ustępów. W ust. 3 informujemy, że Uczestnicy mogą osobiście lub przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego podpisać umowę oraz wskazać pełnomocników do składania dyspozycji. Dodaliśmy konieczność weryfikacji tożsamości pełnomocnika. Weryfikacja będzie wiązała się z przedstawieniem dokumentu tożsamości pełnomocnika pracownikowi Towarzystwa – osobiście lub w trakcie wideokonferencji. Pełnomocnik będzie mógł także potwierdzić swoją tożsamość poprzez podpis kwalifikowany elektroniczny;
  • w §4 ust. 1 usunęliśmy pkt 1.3 oraz doprecyzowaliśmy w pkt. 1.1 moment zawarcia umowy.

Pozostałe zmiany w Regulaminie mają charakter redakcyjny i porządkowy.

Regulamin