Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Santander Prestiż Akcji Europejskich „produktem jasnozielonym”

9 sierpnia 2022

Santander Prestiż Akcji Europejskich ze względu na spełnienie warunków przez fundusz bazowy, który stosuje podejście ESG tzn. odpowiedzialnego inwestowania, stał się tzw. „produktem jasnozielonym"

czyli promującym aspekty środowiskowe lub społeczne zgodnie z artykułem 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation).

Dowiedz się więcej: