Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana prospektu informacyjnego funduszu Santander Prestiż SFIO

9 sierpnia 2022

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż 9 sierpnia 2022 roku zmianie ulega prospekt informacyjny funduszu Santander Prestiż SFIO zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniem prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajduje się poniżej:

Aktualizacja wynika z dodania zapisów wynikających z artykułu 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation) w subfunduszach:

  • Santander Prestiż Akcji Europejskich
  • Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny