Ogłoszenie o zaprzestaniu oferowania możliwości przystąpienia do Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych

21 czerwca 2017

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej: Towarzystwo), działając na podstawie art. 42 ust. 6 Statutu Arka BZ WBK FIO oraz art. 40 ust. 7 Statutu Arka Prestiż SFIO, niniejszym informuje, iż 30 czerwca 2017 roku jest ostatnim dniem oferowania przez Towarzystwo możliwości przystąpienia do Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych (dalej: Umowa).

Wszystkie złożone do dnia 30 czerwca 2017 roku zlecenia przystąpienia do Umowy będą realizowane na dotychczasowych zasadach, zgodnie z Regulaminem świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych (dalej: Regulamin).

Jednocześnie uczestnicy Funduszy Arka, będący osobami fizycznymi, mający aktywną Umowę, będą mogli nadal składać zlecenia zgodnie z Regulaminem.