Bankowość międzynarodowa

Bankowość międzynarodowa

Kompleksowe wsparcie w zakresie ekspansji zagranicznej, zarówno dla eksporterów, jak i firm prowadzących działalność operacyjną w innych krajach

Grupa Santander dla biznesu międzynarodowego

Grupa Santander dla biznesu międzynarodowego

Nasze doświadczenie

Grupa Santander to największa prywatna instytucja finansowa w strefie euro obecna na rynku od ponad 160 lat. Wykorzystujemy nasze doświadczenie
na całym świecie, żeby oferować naszym klientom pełne wsparcie w działalności
na rynkach międzynarodowych.

Nasz zasięg

Obsługujemy ponad 133 milionów klientów. Działalność w Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Meksyku, Chinach, Chile, Argentynie
i USA stanowi fundament ekspansji zagranicznej naszych klientów oraz stabilności finansowej banku.

Nasz rozwój

Międzynarodowy charakter Grupy wzmacniany jest przez obecność w Urugwaju, Puerto Rico i Chinach, a także wybranych krajach europejskich. Poszukujemy nowych obszarów działalności, żeby jeszcze lepiej wspierać ambitne firmy w ich międzynarodowej ekspansji.

 

Rozwiązania dla firm planujących ekspansję zagraniczną

  • Wsparcie ekspansji zagranicznej

  • Rozwiązania dla klientów międzynarodowych

Wsparcie ekspansji zagranicznej

Zakres naszego wsparcia

W ramach wsparcia w ekspansji na rynki zagraniczne oferujemy naszym klientom:

  • pomoc we współpracy z zagranicznymi instytucjami finansującymi, szczególnie w realizacji wniosków kredytowych i niekredytowych,
  • wsparcie lokalną wiedzą i doświadczeniem w zakresie otoczenia prawno-ekonomicznego ,
  • obsługę oraz rozwiązania finansowania wspierających międzynarodową ekspansję,
  • udostępnienie kontaktów do podmiotów partnerskich Grupy Santander w innych krajach oraz wsparcie w komunikacji z nimi,
  • ujednolicone podejście do obsługi bankowej i do oceny działalności operacyjnej firm,
  • jednolity standard oceny ryzyka i proces przyznawania kredytu w porozumieniu z krajem macierzystym.

Rozwiązania dla klientów międzynarodowych

Dodatkowe wsparcie przedsiębiorstw

Globalny zasięg

133 mln

Klientów na całym
świecie

Największy bank strefy Euro
13 500

oddziałów banku
na świecie

Grupa Santander na świecie

Menedżerowie Bankowości Międzynarodowej

Menedżerowie Bankowości Międzynarodowej w centrali banku w Warszawie razem z siecią specjalistów w centrach korporacyjnych w całej Polsce zapewniają obsługę firm międzynarodowych oraz sieciowych. Nasi pracownicy mówią biegle po angielsku, niemiecku oraz hiszpańsku i dbają o obsługę transgraniczną nie tylko w ramach Grupy Santander, lecz także we współpracy z podmiotami partnerskimi w innych regionach.

Kontakty do Menedżerów Bankowości  Międzynarodowej