Szukaj na stronie

Bankowość międzynarodowa

Kompleksowe wsparcie w zakresie ekspansji zagranicznej, zarówno dla eksporterów, jak i firm prowadzących działalność operacyjną w innych krajach

Grupa Santander dla biznesu międzynarodowego

Nasze doświadczenie

Grupa Santander to największa prywatna instytucja finansowa w strefie euro obecna na rynku od ponad 160 lat. Wykorzystujemy nasze doświadczenie
na całym świecie, żeby oferować naszym klientom pełne wsparcie w działalności
na rynkach międzynarodowych.

Nasz zasięg

Obsługujemy ponad 146 milionów klientów. Działalność w Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Meksyku, Chinach, Chile, Argentynie
i USA stanowi fundament ekspansji zagranicznej naszych klientów oraz stabilności finansowej banku.

Nasz rozwój

Międzynarodowy charakter Grupy wzmacniany jest przez obecność w Urugwaju, Puerto Rico i Chinach, a także wybranych krajach europejskich. Poszukujemy nowych obszarów działalności, żeby jeszcze lepiej wspierać ambitne firmy w ich międzynarodowej ekspansji.

 

Rozwiązania dla firm planujących ekspansję zagraniczną

Wsparcie ekspansji zagranicznej

Zakres naszego wsparcia

W ramach wsparcia w ekspansji na rynki zagraniczne oferujemy naszym klientom:

 • pomoc we współpracy z zagranicznymi instytucjami finansującymi, szczególnie w realizacji wniosków kredytowych i niekredytowych,
 • wsparcie lokalną wiedzą i doświadczeniem w zakresie otoczenia prawno-ekonomicznego ,
 • obsługę oraz rozwiązania finansowania wspierających międzynarodową ekspansję,
 • udostępnienie kontaktów do podmiotów partnerskich Grupy Santander w innych krajach oraz wsparcie w komunikacji z nimi,
 • ujednolicone podejście do obsługi bankowej i do oceny działalności operacyjnej firm,
 • jednolity standard oceny ryzyka i proces przyznawania kredytu w porozumieniu z krajem macierzystym.

Rozwiązania dla klientów międzynarodowych

Dodatkowe wsparcie przedsiębiorstw

 • IBOS

  IBOS jest organizacją zrzeszającą banki komercyjne na całym świecie, która pośredniczy w realizacji wniosków przedsiębiorstw dotyczących obsługi bankowej za granicą. Dzięki IBOS, globalny biznes staje się lokalny.

 • Santander Trade Portal

  Portal Santander Trade zawiera obszerną bazą kontrahentów w wielu krajach. Dzięki temu firmy mogą łatwo znaleźć zagranicznego partnera do współpracy oraz zawierania transakcji handlowych produktów lub usług.

 • Program Rozwoju Eksportu

  Celem Programu jest dostarczenie wiedzy niezbędnej do wejścia na rynki zagraniczne oraz wspieranie kontaktów z partnerami handlowymi poprzez wirtualne, wyjazdowe i przyjazdowe misje handlowe.

Globalny zasięg

146 mln

Klientów na całym
świecie

Jeden z największych

banków na świecie

11 800

oddziałów banku
na świecie

Menedżerowie Bankowości Międzynarodowej

Menedżerowie Bankowości Międzynarodowej w centrali banku w Warszawie razem z siecią specjalistów w centrach korporacyjnych w całej Polsce zapewniają obsługę firm międzynarodowych oraz sieciowych. Nasi pracownicy mówią biegle po angielsku, niemiecku oraz hiszpańsku i dbają o obsługę transgraniczną nie tylko w ramach Grupy Santander, lecz także we współpracy z podmiotami partnerskimi w innych regionach.

Kontakty do Menedżerów Bankowości  Międzynarodowej