Szukaj na stronie

Bankowość inwestycyjna

Wsparcie dla przedsiębiorstw poszukujących efektywnych rozwiązań w zakresie doradztwa dłużnego i ratingowego, emisji papierów nieskarbowych, doradztwa w transakcjach fuzji i przejęć (nabycia) oraz zbycia akcji lub udziałów przedsiębiorstw, zarówno na rynku prywatnym jak i publicznym

Profesjonalna obsługa w zakresie bankowości inwestycyjnej

Lokalny i globalny zasięg

Dzięki pozycji rynkowej w Polsce i przynależności do międzynarodowej Grupy Santander możemy oferować wyjątkowe rozwiązania. Szeroka sieć kontaktów w kraju i poza jego granicami pozwala nam wspierać klientów w realizacji ambitnych celów.

Wyjątkowa wiedza

W Santander Bank Polska S.A. doradztwem w zakresie bankowości inwestycyjnej zajmują się dedykowane zespoły specjalistów z wieloletnim doświadczeniem i szeroką wiedzą o uwarunkowaniach rynkowych. Dzięki temu możemy zaproponować rozwiązania odpowiadające na potrzeby największych firm.

Doświadczenie w pracy z największymi

Jesteśmy jednym z głównych banków finansujących największe polskie firmy. Wiemy, jakie czynniki decydują o sukcesie szeroko zakrojonych działań z zakresu bankowości inwestycyjnej i wykorzystujemy tę wiedzę, by prowadzić naszych klientów do sukcesu.

Nasze rozwiązania w obszarze rynków finansowych

Doradztwo dłużne i ratingowe

Dysponujemy wyspecjalizowanym zespołem świadczącym usługi w zakresie doradztwa dłużnego i ratingowego. Naszymi klientami są głównie duże przedsiębiorstwa, które szukają rozwiązań pozwalających na optymalizację struktury bilansowej pod kątem zewnętrznego ratingu agencyjnego lub bezpieczeństwa struktury finansowania.

Dzięki rozległej wiedzy rynkowej jesteśmy w stanie zaproponować naszym klientom optymalne rozwiązania uwzględniające aktualne warunki rynkowe i ofertę instytucji finansujących.

Naszym klientom zapewniamy:

 • Doradztwo w określeniu optymalnej struktury finansowania.
 • Wsparcie w pozyskaniu finansowania na każdym etapie procesu, w tym  koordynację procesu pozyskania finansowania, komunikację z instytucjami finansującymi i przygotowanie materiałów informacyjnych.
 • Zmaksymalizowanie efektywności procesu ratingowego przy istotnym ograniczeniu nakładu czasu i obciążenia kadry zarządzającej klienta.
 • Zarządzanie przepływem informacji, przygotowywanie odpowiedzi i negocjacje z agencjami ratingowymi w trakcie całego procesu.
 • Zapewnienie optymalnego pozycjonowania, prezentacji strategii oraz uwypuklenia silnych stron zdolności kredytowej klienta.
 • Pozycjonowanie „miękkich” elementów oraz identyfikacja czynników ograniczających ryzyka wskazywane przez agencje ratingowe.
 • Określenie i ograniczenie nieefektywności procesu ratingowego.
 • Analiza kosztu kapitału w różnych scenariuszach struktury finansowania.
 • Analiza możliwości pozyskania kapitału hybrydowego.
 • Ocena wpływu zmienności walut, surowców i stóp procentowych na kluczowe elementy struktury finansowania.
 • Omówienie polityki finansowej.
 • Analiza porównawcza i oszacowanie potencjalnego ratingu.

Debt Capital Markets (DCM)

Santander Bank Polska jest jednym z wiodących organizatorów i uczestników rynku nieskarbowych papierów dłużnych w Polsce. Uczestniczymy w największych emisjach polskich emitentów na rynku polskim oraz międzynarodowym.

Dzięki przynależności do globalnej Grupy Santander i przy współpracy z międzynarodowymi zespołami DCM jesteśmy w stanie zorganizować polskim klientom również emisje na rynku międzynarodowym, np. emisję euroobligacji.

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie organizacji emisji papierów nieskarbowych - od przygotowania emisji po doradztwo potransakcyjne. Pomagamy w koordynacji i prowadzeniu procesu emisji, doradzamy w zakresie strukturyzacji warunków emisji, wspieramy w organizacji i przygotowaniu do spotkań z inwestorami. Nasze wyspecjalizowane zespoły sprzedaży zapewniają także skuteczne plasowanie emisji obligacji.

Rynki kapitałowe

Jako część Grupy Santander, Biuro Rynków Kapitałowych (Corporate Finance) we współpracy z Santander Biuro Maklerskie świadczy usługi doradztwa, zarówno w kontekście lokalnym jak i międzynarodowym, z udziałem inwestorów i firm zagranicznych.

Doradzamy przedsiębiorstwom w procesie pozyskiwania kapitału niezbędnego na każdym etapie ich rozwoju, w tym:

 • kapitału akcyjnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 • kapitału pochodzącego od inwestorów branżowych oraz finansowych typu fundusze Private Equity,
 • kapitału hybrydowego typu mezzanine lub na bazie instrumentów pochodnych kapitału akcyjnego.

Świadczymy usługi doradcze w transakcjach fuzji i przejęć (nabycia) oraz zbycia akcji lub udziałów przedsiębiorstw, zarówno na rynku prywatnym jak i publicznym, dla przedsiębiorstw o różnej skali działalności. Będąc częścią Santander Bank Polska S.A. jesteśmy w stanie kompleksowo obsłużyć transakcje, począwszy od doradztwa finansowego i transakcyjnego oraz koordynacji prac innych doradców, przez aktywne poszukiwanie inwestorów lub celów akwizycyjnych oraz dialog z nimi, wsparcie w organizowaniu finansowania, aż po pośrednictwo w egzekucji transakcji.

Publiczne i prywatne oferty akcji

Posiadamy zespół profesjonalistów specjalizujących się w doradztwie przy pierwotnych (IPO) i wtórnych (SPO) ofertach publicznych akcji oraz doradztwie przy sprzedaży pakietów akcji w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB).

Fuzje i przejęcia na rynku publicznym oraz prywatnym

Oferujemy doradztwo finansowe w transakcjach fuzji i przejęć. Zapewniamy kompleksową obsługę transakcyjną zarówno po stronie sprzedającego/przejmowanego (tzw. sell-side advisor) jak i kupującego/przejmującego (tzw. buy-side advisor) wraz z możliwością wsparcia w organizowaniu środków służących sfinansowaniu transakcji. We współpracy z Santander Biuro Maklerskie doradzamy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu przejęcia przedsiębiorstw w ramach transakcji realizowanych na publicznym i niepublicznym rynku papierów wartościowych, a także świadczymy usługi z zakresu doradztwa przy przeprowadzeniach wezwań na sprzedaż akcji i transakcji zawieranych poza rynkiem giełdowym.

Wybrane doświadczenie w latach 2016-2020

Wybrane pierwotne i wtórne oferty publiczne akcji

 • CCC S.A. – SPO – 507 mln zł (2020)
 • Games Operators S.A. – IPO – 24 mln zł (2020)
 • Selvita S.A. – SPO – 134 mln zł (2018)
 • Globalworth Poland Real Estate – SPO – 1.926 mln zł (2018)
 • Mabion S.A. – SPO – 175 mln zł (2018)
 • Play Communications S.A. – IPO – 4.376 mln zł (2017)
 • Griffin Premium RE.. NV – IPO – 508 mln zł (2017)
 • Alior Bank S.A. – SPO – 2.200 mln zł (2016)

Wybrane transakcje zbycia akcji poprzez przyspieszoną budowę księgi popytu (ABB)

 • akcje Play Communications S.A.  – 700 mln zł (2020)
 • akcje Play Communications S.A.  – 704 mln zł (2019)
 • akcje Famur S.A.  – 276 mln zł (2019)
 • akcje Bank Zachodni WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.) – 456 mln zł (2018)
 • akcje LiveChat Software S.A. – 129 mln zł (2017)

Wybrane transakcje doradztwa transakcyjnego

 • Doradztwo przy przejęciu Orbis SA przez Accorinvest Group S.A. oraz ogłoszenie publicznego wezwania na sprzedaż akcji za pośrednictwem Santander Biuro Maklerskie – 5 222 mln zł (2019)
 • Doradztwo dla Boryszew S.A. przy sprzedaży Aluminium Konin do Gränges AB – 938 mln pln (2019)
 • Doradztwo przy sprzedaży Vantage Development do TAG Beteiligungs - und Immobilienverwaltungs GmbH oraz ogłoszenie publicznego wezwania na sprzedaż akcji za pośrednictwem Santander Biuro Maklerskie – 361 mln zł (2019)
 • Doradztwo dla Ceramika Nowa Gala przy sprzedaży spółki do Cerrad oraz ogłoszenie publicznego wezwania na sprzedaż akcji za pośrednictwem Santander Biuro Maklerskie – 66 mln zł (2019)
 • Doradztwo dla Santander Bank Polska  przy sprzedaży Centrum Usług Wspólnych do ProService – wartość transakcji nieujawniona (2019)
 • Doradztwo dla Groclin SA przy sprzedaży spółki do CADM Automotive Sp. z o.o. do Abris Capital partners – 100 mln zł (2018)
 • Doradztwo dla Globalworth Asset Managers przy przejęciu Griffin Premium RE.. NV oraz ogłoszenie publicznego wezwania na sprzedaż akcji za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK (obecnie Santander Biuro Maklerskie) – 583 mln zł (2017)
 • Doradztwo dla Mespila Investments Limited przy przejęciu Paged S.A. oraz ogłoszenie publicznego wezwania na sprzedaż akcji za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK (obecnie Santander Biuro Maklerskie) – 230 mln zł (2017)
 • Doradztwo dla Infracapital przy przejęciu Duon Dystrybucja S.A. – wartość nieujawniona (2017)
 • Doradztwo dla Korporacji Inwestycyjnej Polskiej Farmacji sp. z o.o. przy przejęciu Pelion S.A. oraz ogłoszenie publicznego wezwania na sprzedaż akcji za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK (obecnie Santander Biuro Maklerskie) – 410 mln zł (2017)
 • Doradztwo dla podmiotów zależnych od Advent International Corporation przy przejęciu Integer.pl S.A. oraz ogłoszenie publicznego wezwania na sprzedaż akcji za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK (obecnie Santander Biuro Maklerskie) – 239 mln zł (2017)
 • Doradztwo dla podmiotów zależnych od Advent International Corporation przy przejęciu InPost S.A. oraz ogłoszenie publicznego wezwania na sprzedaż akcji za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK (obecnie Santander Biuro Maklerskie) – 44 mln zł (2017)
 • Doradztwo dla Finaccess przy przejęciu AmRest Holdings SE oraz ogłoszenie publicznego wezwania na sprzedaż akcji za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK (obecnie Santander Biuro Maklerskie) – 1.631 mln zł (2016)

Kontakt

  Opiekun E-mail/ Telefon

Doradztwo dłużne
i ratingowe

Małgorzata Młynarz
 

malgorzata.mlynarz@santander.pl

+48 22 534 17 94

Debt Capital Markets

(DCM)

 

dcm@santander.pl

+48 22 782 92 87/ +48 22 534 19 97

Rynki kapitałowe

 

Mateusz Kacprzak
 

 

mateusz.kacprzak@santander.pl

+48 22 534 19 85