Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo w bankowości internetowej nie zależy tylko od Banku, ale również od Państwa. Bank monitoruje systemy, posiada ściśle określoną politykę bezpieczeństwa, jest także audytowany, ale to wszystko może być niewystarczające, jeżeli użytkownicy nie będą stosowali zaleceń bezpieczeństwa.

W celu uchronienia się przed skutkami szkodliwego oprogramowania, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami i zachować czujność w sytuacjach niestandardowych, a w razie wątpliwości skontaktować się z Doradcami iBiznes24.

W lewym górnym rogu na stronie do logowania do iBiznes24 prezentowane są zalecenia i aktualności odnośnie bezpieczeństwa. Zalecamy uważne zapoznawanie się z umieszczanymi tam wskazówkami.

Ponadto zachęcamy do śledzenia stron Związku Banków Polskich, który informuje o najnowszych zagrożeniach.

Prosimy pamiętać o zachowaniu poufności swoich haseł, numerów NIK itp.

Zasady bezpiecznego korzystania z Bankowości Elektronicznej:

 1. Haseł nie podawaj nawet pracownikom Banku!
 2. W razie podejrzenia, że hasło zostało ujawnione, natychmiast je zmień lub zablokuj usługę, kontaktując się z Zespołem Doradców iBiznes24.
 3. Nie używaj tego samego hasła lub PINu do różnych usług (np. iBiznes24, Santander internet), poczty e-mail czy autoryzacji kart płatniczych.
 4. Nie używaj tego samego hasła lub PINu do logowania i rejestrowania się na innych serwisach (np. facebook, youtube, myspace i inne).
 5. Nie korzystaj z bankowości elektronicznej w miejscach ogólnie dostępnych, takich jak publiczne sieci Wi-fi.. Używane tam oprogramowanie może być tak zmodyfikowane lub skonfigurowane, że dane będą gromadzone bez Twojej wiedzy. Zalecane jest korzystanie z zaufanych smartfonów i komputerów znajdujących się w sieci firmy.
 6. Nie otwieraj i nie uruchamiaj podejrzanych plików, programów nieznanego pochodzenia, podejrzanych wiadomości e-mail oraz zawartych w nich linków i załączników jak np. faktura z firmy, której nie jesteś klientem.
 7. Zwracaj uwagę na niestandardowe elementy na stronach, zmienione grafiki, niepoprawne  tłumaczenia lub niestandardowe czcionkę.
 8. Pamiętaj, że bank nigdy nie prosi o NIK lub PIN, jeśli nie jest to strona do logowania, dane dotyczące kart (numer karty, data ważności, kod CVV/CVC) w korespondencji mailowej lub SMS-owej, numer lub model Twojego telefonu, jeśli nie jest to lista bezpiecznych urządzeń mobile.
 9. Zawsze zwracaj uwagę na nowe komunikaty na stronie do logowania. Znajdują się tam bardzo ważne informacje dotyczące Twojego konta. 

Nietypowe działanie systemu zgłoś niezwłocznie Doradcom iBiznes24.

Tel. (61) 856 5606 (opłata zgodnie z taryfą danego operatora)
e-mail: ibiznes24@santander.pl

 

Zagrożenia

Przestępcy wykorzystują różne techniki w celu uzyskania danych potrzebnych do wykonania nieuprawnionej transakcji lub uzyskania poufnych informacji zapisanych na dysku twardym, jak raporty, dane kontrahentów, informacje o sytuacji finansowej firmy i wiele innych.

 1. Ataki socjotechniczne – podszywanie się, np. pod pracownika Banku w celu uzyskania danych do wykonania transakcji bez wiedzy danego użytkownika.
 2. Phishing – podszywanie się pod strony Banku w celu wyłudzenia wrażliwych danych. Phishing obejmuje kradzież haseł, numerów kart kredytowych, danych kont bankowych i innych poufnych informacji. Są to zazwyczaj fałszywe wiadomości/powiadomienia sugerujące, że są wysyłane przez Bank, komunikaty od dostawców systemów e-płatności, firm spedycyjnych lub innych dużych organizacji, od których wiadomości się nie spodziewamy. Wiadomość zawsze próbuje zachęcić odbiorcę, aby w trybie pilnym wprowadził, czy zaktualizował swoje poufne informacje, bo w przeciwnym razie dotknie go utrata krytycznych danych, awaria systemu itp.
 3. Pharming – trudniejsza do wykrycia i bardziej niebezpieczna dla użytkownika forma phishingu. Charakterystyczne dla pharmingu jest to, że nawet po wpisaniu prawidłowego adresu strony w polu adresu przeglądarki, ofiara zostanie przekierowana na fałszywą (choć mogącą wyglądać tak samo) stronę www. Ma to na celu przejęcie wpisywanych przez użytkownika haseł, numerów kart kredytowych i innych poufnych danych.
 4. Spam - niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne. Istotą spamu jest rozsyłanie dużej ilości informacji o jednakowej treści do nieznanych sobie osób.
 5. Włamania sieciowe oraz zainfekowanie komputera programem wirusowym – otwieranie każdej przychodzącej poczty wraz z załącznikami, używanie nośników danych takich jak pendrive, itp. - grozi nieświadomym ściągnięciem szkodliwego oprogramowania na komputer. Oprogramowanie to może wyrządzić wiele szkód np.:
  • otworzyć komputer na ryzyko włamania,
  • uszkodzić/zaszyfrować dokumenty, programy lub system operacyjny,
  • wykraść poufne dane,
  • spowolnić prędkość Internetu,
  • utrudnić lub uprzykrzyć celowo pracę na komputerze,
  • zniszczyć podzespoły komputera,
  • uczynić komputer komputerem zoombie - to znaczy, że użytkownicy będą należeć do sieci wyrządzającej szkody innym komputerom bez ich wiedzy.
 6. Przykłady szkodliwego oprogramowania:
  • wirus - zaraża inne pliki w celu rozpowszechnienia się bez zgody użytkownika,
  • robak - rozmnażają się wyłącznie przez sieć, np. za pomocą poczty e-mail,
  • koń trojański - maskuje się pod innymi plikami lub programami. Wykonuje w tle szkodliwe operacje, np. otwiera port, przez który może zostać dokonany atak,
  • program szpiegujący (ang. spyware) - śledzi czynności wykonywane na komputerze, gromadzi cenne informacje i wysyła je autorowi bez wiedzy użytkownika. Do cennych danych należą np. dane osobowe, hasła, numery kont, adresy e-mail, archiwa.

Kontakt

Jeśli zetknąłeś się z podejrzaną sytuacją np. kilkukrotnie system informuje o błędnym logowaniu pomimo poprawnie wpisywanych danych autoryzacyjnych, pojawiły się nowe okna przy logowaniu lub udostępniłeś swoje poufne dane, niezwłocznie poinformuj o tym Bank.

Skontaktuj się z zespołem Doradców iBiznes24 pod numerem telefonu (61) 856 5606 (opłata zgodnie z taryfą danego operatora) lub wyślij e-mail na adres ibiznes24@santander.pl.

Doradcy są dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00 (poza tymi godzinami zostaną Państwo przekierowani na infolinię dla klientów indywidualnych, gdzie takie zgłoszenia zostaną przyjęte i przekazane do analizy). Do przeprowadzenia rozmowy niezbędne jest podanie hasła do kontaktu telefonicznego.

Bezpieczeństwo iBiznes24

Poznaj szczegóły

Więcej

Bezpieczeństwo iBiznes24 mobile

Poznaj szczegóły

Więcej