Przerwa 15/16 czerwca Rozwijamy naszą bankowość, dlatego potrzebujemy przerwy. Do 6:30 bankowość internetowa i aplikacja mobilna będą niedostępne. Nadal możesz płacić kartą i wypłacać gotówkę z naszych bankomatów. Przepraszamy za utrudnienia!

Szukaj na stronie

Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo w bankowości internetowej nie zależy tylko od Banku, ale również od Państwa. Bank monitoruje systemy, posiada ściśle określoną politykę bezpieczeństwa, jest także audytowany, ale to wszystko może być niewystarczające, jeżeli użytkownicy nie będą stosowali zaleceń bezpieczeństwa.

W celu uchronienia się przed skutkami szkodliwego oprogramowania, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami i zachować czujność w sytuacjach niestandardowych, a w razie wątpliwości skontaktować się z Doradcami iBiznes24.

W lewym górnym rogu na stronie do logowania do iBiznes24 prezentowane są zalecenia i aktualności odnośnie bezpieczeństwa. Zalecamy uważne zapoznawanie się z umieszczanymi tam wskazówkami.

Ponadto zachęcamy do śledzenia stron Związku Banków Polskich Uruchomi się w nowym oknie, który informuje o najnowszych zagrożeniach.

Prosimy pamiętać o zachowaniu poufności swoich haseł, numerów NIK itp.

Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej:

 1. Przy logowaniu wymagane jest korzystanie z narzędzia autoryzacji (tokena, smsKodu lub Mobilnego podpisu).
 2. W menu w UstawieniaMetoda logowania możesz wybrać  opcję logowania się hasłem maskowanym (czyli logowanie za pomocą pełnego hasła).
 3. Logowanie możesz dodatkowo zabezpieczyć - grafiką zabezpieczającą. W ten sposób po podaniu NIKu przy logowaniu do bankowości elektronicznej powinieneś widzieć ustawioną przez siebie grafikę zabezpieczającą. Jeżeli grafika nie jest widoczna, lub jest inna niż wcześniej ustawiona, nie należy się logować (podawać hasła) oraz jak najszybciej skontaktować się z Doradcami iBiznes24.
 4. Loguj się, ze strony internetowej banku santander.pl (wybierając jedną z opcji pod przyciskiem Zaloguj, w prawym górnym rogu) lub wpisując adres: ibiznes24.pl w polu – adres przeglądarki. Stronę logowania możesz dodać też do Ulubionych.
 5. Nigdy nie używaj do logowania adresu lub linku przesłanego w wiadomości e‑mail.
 6. Przed zalogowaniem upewnij się, że w polu Adres przeglądarki internetowej widnieje prawidłowy adres ibiznes24.pl. Jeżeli wystąpi jakakolwiek zmiana w adresie nie wpisuj żadnych danych i skontaktuj się z Doradcą iBiznes24.
 7. Za każdym razem zweryfikuj ostatnie poprawne logowanie do serwisu iBiznes24, w ten sposób sprawdzisz kiedy ostatnio korzystano z systemu i czy były to osoby uprawnione. Zrobisz to w panelu bocznym po wejściu do systemu iBiznes24.
 8. Zawsze sprawdzaj wiadomości pojawiające się w poczcie serwisu.

 

Nietypowe działanie systemu zgłoś niezwłocznie Doradcom iBiznes24.

Tel. (61) 856 5606 (opłata zgodnie z taryfą danego operatora)
e-mail: ibiznes24@santander.pl

Zagrożenia

Przestępcy wykorzystują różne techniki w celu uzyskania danych potrzebnych do wykonania nieuprawnionej transakcji lub uzyskania poufnych informacji zapisanych na dysku twardym, jak raporty, dane kontrahentów, informacje o sytuacji finansowej firmy i wiele innych.

 1. Ataki socjotechniczne – podszywanie się, np. pod pracownika Banku w celu uzyskania danych do wykonania transakcji bez wiedzy danego użytkownika.
 2. Phishing – podszywanie się pod strony Banku w celu wyłudzenia wrażliwych danych. Phishing obejmuje kradzież haseł, numerów kart kredytowych, danych kont bankowych i innych poufnych informacji. Są to zazwyczaj fałszywe wiadomości/powiadomienia sugerujące, że są wysyłane przez Bank, komunikaty od dostawców systemów e-płatności, firm spedycyjnych lub innych dużych organizacji, od których wiadomości się nie spodziewamy. Wiadomość zawsze próbuje zachęcić odbiorcę, aby w trybie pilnym wprowadził, czy zaktualizował swoje poufne informacje, bo w przeciwnym razie dotknie go utrata krytycznych danych, awaria systemu itp.
 3. Pharming – trudniejsza do wykrycia i bardziej niebezpieczna dla użytkownika forma phishingu. Charakterystyczne dla pharmingu jest to, że nawet po wpisaniu prawidłowego adresu strony w polu adresu przeglądarki, ofiara zostanie przekierowana na fałszywą (choć mogącą wyglądać tak samo) stronę www. Ma to na celu przejęcie wpisywanych przez użytkownika haseł, numerów kart kredytowych i innych poufnych danych.
 4. Spam - niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne. Istotą spamu jest rozsyłanie dużej ilości informacji o jednakowej treści do nieznanych sobie osób.
 5. Włamania sieciowe oraz zainfekowanie komputera programem wirusowym – otwieranie każdej przychodzącej poczty wraz z załącznikami, używanie nośników danych takich jak pendrive, itp. - grozi nieświadomym ściągnięciem szkodliwego oprogramowania na komputer. Oprogramowanie to może wyrządzić wiele szkód np.:
  • otworzyć komputer na ryzyko włamania,
  • uszkodzić/zaszyfrować dokumenty, programy lub system operacyjny,
  • wykraść poufne dane,
  • spowolnić prędkość Internetu,
  • utrudnić lub uprzykrzyć celowo pracę na komputerze,
  • zniszczyć podzespoły komputera,
  • uczynić komputer komputerem zoombie - to znaczy, że użytkownicy będą należeć do sieci wyrządzającej szkody innym komputerom bez ich wiedzy.
 6. Przykłady szkodliwego oprogramowania:
  • wirus - zaraża inne pliki w celu rozpowszechnienia się bez zgody użytkownika,
  • robak - rozmnażają się wyłącznie przez sieć, np. za pomocą poczty e-mail,
  • koń trojański - maskuje się pod innymi plikami lub programami. Wykonuje w tle szkodliwe operacje, np. otwiera port, przez który może zostać dokonany atak,
  • program szpiegujący (ang. spyware) - śledzi czynności wykonywane na komputerze, gromadzi cenne informacje i wysyła je autorowi bez wiedzy użytkownika. Do cennych danych należą np. dane osobowe, hasła, numery kont, adresy e-mail, archiwa.

Kontakt

Jeśli zetknąłeś się z podejrzaną sytuacją np. kilkukrotnie system informuje o błędnym logowaniu pomimo poprawnie wpisywanych danych autoryzacyjnych, pojawiły się nowe okna przy logowaniu lub udostępniłeś swoje poufne dane, niezwłocznie poinformuj o tym Bank.

Skontaktuj się z zespołem Doradców iBiznes24 pod numerem telefonu (61) 856 5606 (opłata zgodnie z taryfą danego operatora) lub wyślij e-mail na adres ibiznes24@santander.pl.

Doradcy są dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00 (poza tymi godzinami zostaną Państwo przekierowani na infolinię dla klientów indywidualnych, gdzie takie zgłoszenia zostaną przyjęte i przekazane do analizy). Do przeprowadzenia rozmowy niezbędne jest podanie hasła do kontaktu telefonicznego.

Bezpieczeństwo iBiznes24

Poznaj szczegóły

Więcej

Bezpieczeństwo iBiznes24 mobile

Poznaj szczegóły

Więcej