Szukaj na stronie

Finansowanie handlu

Wsparcie dla przedsiębiorstw, które chcą efektywnie rozwijać wymianę handlową z partnerami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi

Kompleksowe wsparcie ekspansji i współpracy
z zagranicznymi kontrahentami

Globalny zasięg

Wspieramy naszych klientów w rozpoczęciu i rozwijaniu działalności za granicą - od otwarcia rachunku bankowego na każdym z 14 rynków, na których działa Grupa Santander, po znalezienie kontrahentów, obsługi prawnej czy biura przy użyciu naszej usługi Santander Trade Network.

Lokalna obsługa

Zespół obsługi klientów korporacyjnych Santander Bank Polska składa się ze specjalistów finansowania handlu pracujących w centrali banku w Warszawie. Dzięki temu proponujemy globalne rozwiązania dostosowane do lokalnej specyfiki.

Szerokie spektrum rozwiązań

Oferujemy szeroką gamę rozwiązań. Jesteśmy gotowi skonsultować każdy temat związany z obsługą przedsiębiorstw w kraju i za granicą oraz zaproponować dedykowane rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb.

Nasze rozwiązania w obszarze finansowania handlu

Eksport

Dostarczamy naszym klientom rozwiązania umożliwiające i ułatwiające rozwój oraz zwiększenie sprzedaży za granicę takie jak:

 • Akredytywa eksportowa (obca)
  Transakcja dokumentowa. Uwarunkowana i nieodwołalna forma płatności, zabezpieczająca interesy obu stron transakcji, stanowiąca nieodwołalne zobowiązanie banku importera. Santander Bank Polska proponuje pełną obsługę akredytyw eksportowych, w tym awizację akredytywy, sprawdzenie dokumentów oraz dodanie potwierdzenia do akredytywy (przejęcie ryzyka banku otwierającego).
 • Dyskonto akredytywy obcej z odroczonym terminem płatności
  Indywidualnie negocjowana forma finansowania, niewymagająca zwiększania zaangażowania klienta, czy ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń. Usługa polega na wykupie przez Santander Bank Polska wierzytelności wynikającej z akredytywy z odroczonym terminem płatności, po spełnieniu warunków do wypłaty i akceptacji ryzyka danego kraju lub banku.
 • Inkaso dokumentowe i finansowe
  Forma płatności bezpieczniejsza od przedpłaty, inicjowana przez eksportera i nieangażująca środków przed terminem płatności po stronie importera.
 • Faktoring zagraniczny
  Finansowanie w relacjach międzynarodowych ryzyka niewypłacalności zagranicznego kontrahenta. Usługa polega na wykupie wierzytelności wynikającej z faktury płatnej przez zagranicznego kontrahenta. 
 • Forfaiting
  Skup bez regresu wierzytelności eksportowych o odroczonych terminach płatności i zabezpieczonych w sposób akceptowany przez bank.

Wsparcie w poszukiwaniach partnerów handlowych

Pomagamy naszym klientom znaleźć partnerów handlowych na rynkach zagranicznych. Organizujemy misje handlowe — również w ramach Programu Rozwoju Eksportu. Umożliwiamy naszym klientom korzystanie z usług International Desk oraz bazy danych międzynarodowego Santander Trade Portal Uruchomi się w nowym oknie.

Import

Przy pomocy zespołu lokalnych specjalistów oraz usług zespołu operacji Trade Finance , a także wykorzystując siłę globalnej grupy Santander, doradzamy najlepsze formy płatności dla rynków zagranicznych, na których chcą działać nasi klienci.

W swojej ofercie mamy takie rozwiązania jak:

 • Akredytywa importowa
  Transakcja dokumentowa. Uwarunkowana i nieodwołalna forma płatności, zabezpieczająca interesy obu stron transakcji, stanowiąca zobowiązanie banku importera; może zawierać klauzulę przedpłaty własnej umożliwiającej bezpośrednie dyskonto akredytywy z odroczonym terminem płatności na wniosek beneficjenta.
 • Leasing z akredytywą
  Forma stosowana głównie w imporcie środków trwałych, pozwalająca maksymalnie odroczyć termin zapłaty dla importera, dając jednocześnie producentowi (beneficjentowi) uwarunkowane i nieodwołalne zapewnienie płatności.
 • Inkaso dokumentowe i finansowe
  Bezpieczniejsza forma płatności inicjowana przez eksportera i nieangażująca środków przed terminem płatności po stronie importera.
 • Confirming
  Finansowanie w relacjach międzynarodowych, polegające na umożliwieniu dostawcy naszego klienta zdyskontowanie płatności zatwierdzonej przez importera. Istnieje także możliwość włączenia innych dokumentów niż faktura (list przewozowy, konosament, etc.)

Gwarancje krajowe i zagraniczne

Gwarancje bankowe zwiększają wiarygodność i wzmacniają pozycję importerów oraz poprawiają bezpieczeństwo importerów w wymianie handlowej. Zabezpieczają spłatę zobowiązań bez konieczności angażowania środków własnych kupującego.

Obsługujemy gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym, oparte zarówno na prawie polskim, jak i obcym lub URDG - Uniform Rules For Demand Guarantees. Dostosowujemy produkt do indywidualnych potrzeb i sytuacji naszego klienta - również w zakresie gwarancji bezterminowych.

Obsługujemy gwarancje w PLN oraz walutach obcych (EUR, USD, CHF i GBP) - w zależności od waluty, w której przeprowadzana jest zabezpieczana transakcja.

e-Gwarancja

e-Gwarancja to forma gwarancji bankowej. Jest wystawiana w formie elektronicznej, która wykorzystuje kwalifikowany podpis elektroniczny. Prezentowana jest w systemie bankowości elektronicznej iBiznes24 Uruchomi się w nowym oknie 
lub wysyłana na wskazany adres e-mailowy.

 
 

Pracownicy Santander Bank Polska posiadający pełnomocnictwa
do podpisania e-Gwarancji:

Dominika Chałasiewicz
Wioletta Czerska
Sylwia Damulis
Beata Dąbrowska
Anna Kaczyńska
Agnieszka Kubaszewska
Szymon Stelmach
Magdalena Wąsowska
Dorota Wiśniewska
Anna Woźniak
Małgorzata Żołądkiewicz
 

Finansowanie ze wsparciem agencji eksportowych

Naszym klientom umożliwiamy uzyskanie finansowania ze wsparciem agencji eksportowych (Export Credit Agencies - ECA). Oferujemy finansowanie w formie kredytu dla nabywcy (buyer credit) lub wykupu wierzytelności wynikających z kredytu dostawcy w ramach kontraktu eksportowego (supplier credit).

Wspierając polskich eksporterów w zakresie finansowania sprzedaży ich dóbr lub usług o charakterze inwestycyjnym (np. maszyny, linie technologiczne, środki transportu, usługi budowlane itp.), współpracujemy z KUKE SA. W sytuacji, gdy ta forma finansowania ma wspomagać inwestycje związane z importem dóbr, Santander Bank Polska nawiązuje współpracę z zagranicznymi agencjami eksportowymi.

Dzięki współpracy z ECA możemy w wielu wypadkach oferować bardziej atrakcyjne warunki finansowania, np. dłuższy okres spłaty, lub wspierać działalność eksportową naszych klientów na rynkach o podwyższonym ryzyku.

Finansowanie kapitału obrotowego

Pomagamy naszym klientom optymalnie finansować kapitał obrotowy poprzez zastosowanie szerokiej gamy produktów zarówno w zakresie finansowania należności oraz zobowiązań, jak i zapasów.

Elastyczne podejście Santander Bank Polska w strukturyzacji transakcji pozwala na finansowanie wierzytelności w różnych formach zależnie od preferencji klientów – z regresem, bez regresu, na ryzyku dłużników czy z polisą ubezpieczeniową. Wyróżnia nas rozwiązanie portfelowego wykupu wierzytelności, które umożliwia sprawną akceptację dłużników do finansowania zarówno krajowego, jak i zagranicznego (GRPP- Global Receivables Purchase Program).

Jako lider na rynku finansowania zobowiązań oferujemy szyte na miarę programy finansowania dostawców (Confirming), wypracowane przez lata doświadczeń w ramach Grupy Santander. Finansujemy zarówno krajowych, jak i zagranicznych dostawców naszych klientów umacniając przy tym więzi pomiędzy kontrahentami. Wyróżniamy się w pełni elektroniczną obsługą naszych programów finansowania dostawców opartych o nowoczesne platformy web-based.

Dokumenty